Rezultatul examenului pentru promovarea în grad profesional 1A a referentului de la Compartimentul Muzică