Solicitare informații – legislație

*

Formular-tip cerere de informații de interes public

*

Relaţii solicitări informaţii de interes public: telefon, fax, email + formular în alb.
Formularul de cerere/Reclamația administrativă se mai poate depune și la Registratura instituției, în timpul programului de lucru.