Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere

Ciobanu Cornelia – Manager

Moțoc Maria – Contabil șef