Literatură – Teatru Popular

Acest compartiment are în atenție: Cercetarea creației literare de amatori din județul Botoșani (anonimă și cultă): culegerea folclorului oral, clasificarea lui, precum și depistarea creatorilor amatori de literatură cultă, conservarea și valorificarea creațiilor de gen prin publicarea în antologii și revista Țara de Sus;coordonarea cenaclurilor literare; Promovarea formațiilor de teatru Read more…

Muzică

Compartimentul Muzică are componentă de bază Folclorul muzical din județul Botoșani; în paralel, muzică ușoară românească (interpretare); muzică corală etc. Folclorul muzical, vocal și instrumental, interpretat solistic sau în grup, cuprinde în mod firesc mai multe etape de abordare și cunoaștere, astfel: Documentarea teoretică și practică;cercetarea în teren, de obicei Read more…

Artă Populară Artizanată și Meșteșuguri Artizanale

Conservarea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor din zona etnografică Botoşani; punerea în valoare a meşteşugurilor tradiţionale, evidenţierea unicităţii şi originalităţii zonei noastre etnografice, păstrarea specificului local şi descoperirea unor piese de artă populară valoroase pentru a fi incluse în colecţiile muzeale sateşti; editarea de publicaţii pentru a exemplifica elementele tipologiei morfologice Read more…

Documentare și Educație Permanentă

Organizarea, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituției, pe line de educație permanentă, a unor simpozioane, colocvii, schimburi culturale, cu scopul depistării unor noi forme educaționale, în toate mediile sociale. Alte activități: Atrage, în organizarea acțiunilor, personalități ale culturii locale și naționale.Emite proiecte și programe culturale specifice compartimentului.Colaborează cu articole Read more…