Acest compartiment are în atenție:

Cercetarea creației literare de amatori din județul Botoșani (anonimă și cultă): culegerea folclorului oral, clasificarea lui, precum și depistarea creatorilor amatori de literatură cultă, conservarea și valorificarea creațiilor de gen prin publicarea în antologii și revista Țara de Sus;
coordonarea cenaclurilor literare;


Promovarea formațiilor de teatru popular și de amatori;
organizarea, pentru stimularea și promovarea valorilor tradiționale și noi în domeniu, prin concursuri și festivaluri de profil: „Porni Luceafarul…”, pentru creație literară, „Mihail Sorbul” pentru teatru de amatori și „Tiberiu Crudu” pentru teatru popular;

Descoperirea și promovarea creatorilor de literatură (populară și cultă) prin „Șezătorile iernii” și schimburi culturale interjudețene și națioanale;
secretariatul revistei „Țara de Sus”.