Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani are drept misiune satisfacerea nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse și servicii culturale, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală și organizează manifestări cultural-artistice cu acces nerestrictiv pentru toate categoriile sociale din mediile urbane și rurale fără taxe de intrare.

Înfiinţat în anul 1968 sub denumirea de Casa Creaţiei Populare, apoi Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, devine, prin reorganizare, din anul 2004, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani (C.J.C.P.C.T.) şi funcţionează în baza legii O.U.G. 118 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, ca instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 10.
Acest centru de cultură este aşezat pe vatra incandescentă din care s-au înălţat rând pe rând câteva genii ale culturii româneşti şi universale: Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian.

*****

Arhivă directori:

Sabin Rișco 1968; Vasile Iancu 1968; Gheorghe Poenaru – 1969; Lucian Valea – 1970; Conel Fotea (Radu Cadelcu) – 1970; Gheorghe Popescu – 1971; Theodor Brădescu – 1972; Dumitru Lavric – 1974; Nicolae Sârbu – 1978; Alexandru Sandu – 1980; Mihai Elvădeanu – 1983; Ion Ilie – 1987; Viceslav Popescu – 1987; Emil Iordache – 1990; Constantin Lupu – 1990; Ion Ilie – 1997; Ionel Nicorici – 2000; Ion Ilie – 2004; Aurel Melniciuc – 2013; Cornelia Ciobanu – 2015.