Despre noi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani este o instituţie de cultură care îndeplineşte rolul de centru metodologic al activităţilor din domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale la nivel judeţean şi are menirea de a sintetiza, conserva, promova şi transmite valorile culturii populare şi artei interpretative neprofesioniste din mediul rural şi urban printr-o activitate riguroasă de cercetare, documentare, stocare şi valorificare a faptelor de folclor şi a datelor din domeniul culturii tradiţionale şi educaţiei permanente.
Înfiinţat în anul 1968 sub denumirea de Casa Creaţiei Populare, apoi Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, devine, prin reorganizare, din anul 2004, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani (C.J.C.P.C.T.) şi funcţionează în baza Legii 292/02.07.2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, ca instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 10.
Acest Centru de cultură este aşezat pe vatra incandescentă din care s-au înălţat rând pe rând câteva genii ale culturii româneşti şi universale: Eminescu. Enescu, Iorga, Luchian.

+ There are no comments

Add yours